Spécialiste dans le secteur du chauffage et de la ventilation (HVAC)

Gespecialiseerd in de sector van verwarming en ventilatie (HVAC)

Version française
Nederlandse versieContact
Tel. 010 84 33 33 (FR)
Tel. 010 84 33 32 (NL)
info@eureka-confort.be

Eureka Confort Belgium

Eureka Confort

UW DOELTREFFENDE BESLISSING INZAKE VERWARMING EN VENTILATIE !


CONFORTHEC®, een volledig gamma elektrische inertieradiatoren met kern in steatiet, de radiatoren met caloriedragende vloeistof en de droge weerstand stralingsradiatoren beantwoorden aan uw behoeften inzake verwarming voor:

– Leefruimtes (woonplaats, keuken, eetkamer…)

– Badkamers en douches

– Halls en slaapkamers

Enervent

ENERVENT®, de meest prestatiegerichte balansventilatie eenheden op de markt, met warmtewiel, met of zonder geïntegreerde warmtepomp:

– COP max : 6,04

– Warmteterugwinningsgraad tot 119%

– Met vochtterugwinning: een onvergelijkbare doeltreffendheid op het vlak van luchtbehandeling!

Photo

STUDIEBUREAU

Bureau d'études

Ons studiebureau is algemeen gekend en erkend in België en het Groot Hertogdom Luxemburg inzake studie van het thermisch wooncomfort.

Het stelt U bestudeerde en prestatiegerichte oplossingen voor op het vlak van ventilatie en verwarming van nieuwbouw of renovaties en beantwoordt hiermee aan uw huidige verwachtingen inzake comfort en energiebesparing.


EURÊKA CONFORT Confort is een bedrijf sinds 1998 gespecialiseerd in de sector van verwarming en ventilatie (HVAC).

EURÊKA CONFORT ontwerpt en produceert innoverende, prestatiegerichte en prijslijke oplossingen ter verbetering van het welzijn en het wooncomfort. Doorheen de keuze van de aangeboden producten onderscheidt de firma zich door zijn inzet voor de bescherming van het milieu en het promoten van een verantwoord energiebeleid.

EURÊKA CONFORT Eurêka Confort is invoerder voor België en Luxemburg van het merk ENERVENT®en stelt U het breedste gamma balansventilatiegroepen op de markt voor. Horizontale of verticale eenheden, met of zonder geïntegreerde warmtepomp.